O mně

Ahoj! Moje jméno je Tomáš Pražák a narodil jsem se v pražské Krči v roce 1996. Pocházím ze zdravotnické rodiny a to je také jeden z důvodů, proč chci i já již od útlého věku pracovat v tomto krásném odvětví pomáhajících profesí. Když jsem se tedy rozhodoval, na kterou střední školu půjdu, padla jasná volba na střední zdravotnickou školu. Konkrétně na VOŠZ a SZŠ 5.května v pražských Nuslích. Na této škole jsem v roce 2016 odmaturoval z oboru Zdravotnické lyceum.

Zjistil jsem, že do života potřebuji práci v terénu a akci, ne ticho a klid pitevny.

Přibližně do 17 let mě držela představa, že budu pracovat jako soudní lékař na oddělení patologie, ale tento “sen” mě brzy po vstupu na střední školu opustil. Po pravidelném setkávání se záchranáři, kteří na škole také studovali, jsem zjistil, že právě tohle je ten směr, kterým chci jít. Zjistil jsem, že do života potřebuji práci v terénu a akci, ne ticho a klid pitevny.


A tak jsem po maturitě v roce 2016 podal přihlášku na dvě vysoké školy, které nabízejí obor Zdravotnický záchranář. Jedna byla v Českých Budějovicích a druhá v Plzni. Po přijímacích zkouškách jsem byl přijat na obě dvě. Jelikož však matčina část rodiny pochází od Strakonic a já sám mám k jihu blízko, zvolil jsem si tedy jižnější variantu, a tou byla Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A také proto, že Budějce jsou studentské město. A celkově jsou daleko hezčí, než Plzeň 😃 


Konečně, mezi mé největší záliby patří lezení, ke kterému jsem se dostal právě na VŠ v rámci povinného předmětu a naprosto mě to pohltilo. Dále mě velmi baví cyklistika a cestování. Aby toho pohybu ale nebylo zase nezdravě moc, rád také vytvářím webové stránky, čehož je tento web, myslím, důkazem 😊